Skip to content

Návrh kontajnerov

Navrhovanie kontajnerovej budovy je komplexný proces, ktorý možno stručne definovať ako riešenie problémov, ktoré zákazník prezentuje v najlepšej funkčnej forme.

Potreby každého klienta sú odlišné, ale tím Mobilboxu organizuje štruktúru práce podľa schémy vyvinutého v priebehu rokov.

  • Príprava funkčného náčrtu kontajnerového zariadenia
  • Vyladenie danej ponuky spolu so zákazníkom
  • Podpísanie zmluvy o kúpe alebo prenájme kontajnerov
  • Dodávka a montáž modulárnej budovy

Budovanie inteligentnej kancelárie s kontajnerovými modulmi je výzvou. Znie to neuveriteľne? Tím Mobilbox už roky plní takéto inovatívne úlohy po celom svete.

Vďaka mobilným riešeniam Mobilbox vytvára kancelárske priestory v krátkom čase v reakcii na individuálne potreby svojich zákazníkov. Vďaka kompatibilite jednotlivých kontajnerov a systému mobilných panelov – vymeniteľných stieny v kontajneroch – je konštrukcia, predĺženie alebo výmena predtým usporiadaného interiéru jednoduchá a rýchla. Mobilita a kompatibilita modulárnych riešení umožňuje presunúť celú budovu na nové miesto v prípade potreby. Konštrukcia kontajnerov je mimoriadne všestranná a dokonca bezkonkurenčná, pokiaľ ide o čas začatia používania budov alebo dostupnosť týchto miestností pre zamestnancov alebo zákazníkov od okamihu, kedy táto myšlienka nastane až do jej implementácie.

Návrh kontajnerov
Návrh kontajnerov

Realizácie

NAPÍŠTE NÁM

Ak máte záujem o ceny kontajnerov a príslušenstva, vyplňte tento formulár