SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY, a.s

dodávka kancelárskych a skladových kontajnerov, montáž bunkovísk a zriaďovanie stojísk, poradenstvo pre výber vhodných konfigurácií, montáž klimatizácií, úprava – nivelizácia stojísk pre DUO kontajnery